Bestuur

Raad van Toezicht

Stichting Initia heeft op grond van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs uitvoering en toezicht gescheiden door het instellen van een Raad van Toezicht en het benoemen van een directeur-bestuurder. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten en het managementstatuut. Leden van de Raad van Toezicht zijn Edgard Bogers (voorzitter), Hans van Daelen, Xander Nieuwenhuijsen en Eric Haest.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder a.i., Bert Kalter, heeft de dagelijkse leiding over de hele stichting. Zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld in het managementstatuut en de stichtingsstatuten.

Meer informatie?