Bestuur

Raad van Toezicht

Stichting Initia heeft op basis van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs uitvoering en toezicht gescheiden door het instellen van een Raad van Toezicht en het benoemen van een directeur bestuurder. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten en het toezichtkader . Leden van de Raad van Toezicht zijn Edgard Bogers (voorzitter), Hans van Daelen,  Tony de Wit, Xander Nieuwenhuijsen en Eric Haest.

Directeur bestuurder

De interim directeur bestuurder, Bert-Jan Kollmer (vanaf 1-9-22), heeft de dagelijkse leiding over stichting Initia. Haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld in het managementstatuut en de stichtingsstatuten.

Meer informatie?

Contact