Directieleden

rkbs Sint Agnesschool, mevrouw Hanna van Kerkhof
rkbs Sint Jan, mevrouw Mirella Wilborts
rkbs Achterberg, de heer Raymond Smeets
rkbs Vlinderboom, de heer Jeffrey van Oursouw
kbs Heilig Hartschool, mevrouw Marieke Struik
kbs Noorderpoort, de heer Raymond Smeets
directeur passend onderwijs, mevrouw Floor de Hoogh

Directeur bestuurder a.i., de heer Marc van Baast