Directieleden

rkbs Sint Agnesschool, Hanna van Kerkhof
rkbs Sint Jan, Mirella Wilborts
rkbs Achterberg, Raymond Smeets
rkbs Vlinderboom, Jeffrey van Oursouw
kbs Heilig Hartschool, Marieke Struik
kbs Noorderpoort, Raymond Smeets
directeur passend onderwijs, Floor de Hoogh

Directeur bestuurder, Angela Horsten