Directieleden

rkbs Sint Agnesschool, Helga Hoogendoorn
rkbs Sint Jan, Mirella Wilborts
rkbs Achterberg, Diane Butter (a.i.)
rkbs Vlinderboom, Jeffrey van Oursouw
kbs Heilig Hartschool, Marieke Struik
kbs Noorderpoort en passend onderwijs Floor de Hoogh
Directeur bestuurder, Angela Horsten