IKC Achterberg

achterberg

Uitdagende pedagogische aanpak in een vertrouwde en sociale omgeving voor kinderen van 0 tot 12

Als integraal kindcentrum willen we kinderen ondersteunen hun plek in de maatschappij te vinden, nu en in de toekomst. Hierbij vinden we het van belang dat er naast aandacht voor logisch redeneren (rekenen), denken en communiceren (taal) vooral ook aandacht moet zijn voor de identiteitsvorming en een brede persoonlijke groei. Het is voor ons vanzelfsprekend dat een kind opgroeit in een sociale omgeving: je vertrouwd voelen, persoonlijke aandacht geven en ontvangen en je grenzen leren kennen zijn daarbij voor ons belangrijk.

IKC Achterberg richt zich niet alleen op kinderen in de basisschoolleeftijd, of alleen op de schooluren: alle kinderen van 0 tot 12 zijn welkom voor kinderopvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang: u heeft de keuze!

Onze manieren
Een enthousiast en betrokken team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers zet zich in voor uw kind. We werken met recente materialen, die we hebben geselecteerd op hun uitdagende karakter, ook voor kinderen die minder of meer tijd nodig hebben om de basis eigen te maken. De ontwikkeling van kinderen volgen we nauwgezet: de leerkracht of leidster van de groep is altijd uw eerste aanspreekpunt en heeft de regie. Extra hulp organiseren we, zo nodig, zo dicht mogelijk bij de groep. Onze leerkrachten kunnen daarbij altijd terugvallen op hun collega’s, die net zo betrokken hun expertise voor elk kind in willen zetten. Deze onderlinge betrokkenheid is een belangrijk ‘handelsmerk’ en zien we tevens terug in de groepen, maar ook bij de ouders, oudercommissie en medezeggenschapsraad. Om dit proces te ondersteunen creëren we ruimte voor vieringen, begeleiden we leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling aan de hand van de kanjer-methodiek en zoeken we altijd naar kansen om te versterken.

Ons ruime gebouw en uitdagende buitenterrein met vele speel- en ontdekplekken zijn uniek in Dongen en bieden kansen voor alle kinderen op dit bijzondere kindcentrum.
Natuurlijk ervaart u ons IKC het beste in de praktijk. U bent dan ook van harte welkom om de sfeer te komen proeven en in gesprek te gaan met andere ouders en leerlingen.

Voor een kennismakingsgesprek of aanmelding maken we graag tijd: bel of mail gerust! Voor meer informatie over IKC Achterberg, ga naar :
www.bs-achterberg.nl