RK Basisschool St. Agnes

Agnesschool

RK Basisschool St. Agnes ligt in Dongen-Vaart, net buiten de kern van Dongen. De school bestaat bijna 80 jaar en is stevig verankerd in de gemeenschap. De St. Agnes heeft ongeveer 135 leerlingen.

De missie van RK Basisschool St. Agnes is :

Samen sterk in goed onderwijs !

De school geeft op de volgende wijze vorm en inhoud aan de missie:

De St. Agnes biedt een veilig klimaat waarbinnen leerlingen zich positief kunnen ontwikkelen met respect voor
zichzelf, elkaar en hun omgeving. De school streeft er naar om elke leerling optimaal
in zijn mogelijkheden te begeleiden. Hierin is samenwerking en een goede communicatie met ouders en verzorgers van groot belang. Maar ook de samenwerking van kinderen en leerkrachten wordt onderschreven: samen zij veel capaciteiten die al lerend van elkaar tot een meerwaarde kunnen leiden.

Om aan de kwaliteitseisen van alle belanghebbenden te voldoen, zal de school zich voortdurend professionaliseren.

Met deze visie wil de school bereiken dat:

  • leerlingen graag naar school komen;
  • leerlingen en hun ouders/verzorgers de school als waardevol ervaren;
  • de Agnesschool een kwalitatief hoogstaande school zijn;
  • het schoolteam zich blijft ontwikkelen ;
  • iedere leerling uitstroomt op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau.

Onderwijskundig concept

Er is door het team een bewuste keuze gemaakt om zich de komende vier jaar niet te  richten op een bepaald onderwijskundig concept. Er zijn in het onderwijs dat de St. Agnes biedt diverse elementen uit bestaande onderwijskundige concepten terug te vinden. Elementen waarvan vast is komen staan dat ze werken én dat zij passen bij de visie van de school.

Voor meer informatie over de school, vragen wij u een bezoek te brengen op  www.sintagnes.nl