RK Basisschool Sint Jan

De RK Basisschool Sint Jan ligt in het oostelijk deel van Dongen en de ruim 200 leerlingen komen vooral uit de omgeving van de school.

De Sint Jan is een katholieke school, die midden in het leven staat. Naast het overdragen van kennis op allerlei gebieden, wil de school een bijdrage leveren aan een zo volledig mogelijke “menswording” van kinderen. De school leert de leerlingen te leven met ogen en oren wagenwijd openvoor wat er in de wereld dichtbij en veraf gaande is. Steeds uitgaande van hun eigen belevings- en ervaringswereld probeert de school in de geest van het evangelie te werken.

De missie van RK Basisschool Sint Jan:

Samen sterk voor goed onderwijs.

De Sint Jan staat voor  goed onderwijs, waarbij kinderen verschillend mogen zijn. Ieder kind wordt gewaardeerd om de kwaliteiten die het heeft. Kinderen kunnen zich ontwikkelen naar eigen vermogen, waarbij de Sint Jan probeert het maximale uit elk kind te halen. Op de Sint Jan heerst een warm en veilig pedagogisch klimaat waar naast de 5 kernwaarden ook aandacht is voor zelfstandigheid, autonomie, mogelijkheid tot groei, eigenheid, welbevinden en eerlijkheid. De kernwaarden zijn: “inspirerend, samen, respectvol, verantwoordelijk en creatief”.

Visie van de school.

De school sluit aan bij de ontwikkeling van kinderen en houdt rekening met  de mogelijkheden en onmogelijkheden van elk kind en ook met verschillen op sociaal, cultureel, emotioneel en intellectueel gebied. Zelfredzaamheid en zelf verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen speelt  een belangrijke rol. Kinderen wordt geleerd zelfstandig te werken, waarbij coöperatief leren (en van elkaar leren) wordt gestimuleerd.

De ontwikkeling van kinderen voltrekt zich binnen een samenhangend geheel en de school gaat er van uit dat de kinderen zelf over ontwikkelingskracht beschikken. Tevens vormt voor de school  kind,leraar, school en omgeving één geheel.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.sintjandongen.nl